Wstawianie formuły do komórki

Wstawianie formuły do komórki można wykonać co najmniej na dwa sposoby – wpisując formułę ręcznie do pojedynczej komórki lub wykorzystując pasek formuły. Najprostszym sposobem utworzenia formuły jest jej wpisanie bezpośrednio do komórki. W tym celu wystarczy zaznaczyć komórkę, wprowadzić znak równości i wpisać formułę, np.
=A100/SUMA (Al:Al00). Natomiast wpisanie formuły do pola na pasku formuły polega na wybraniu komórki lub zakresu komórek, w których ma zostać umieszczona formuła, i kliknięciu myszką w polu paska formuły. Gdy we wspomnianym polu pojawi się kursor, wpisujemy znak równości i tworzymy odpowiednią formułę (analogicznie jak w komórce). Na koniec klikamy myszką przycisk Wpis H na pasku formuły lub naciskamy klawisz <Enter>.