Operatory w formułach programu Excel

Operator wskazuje, jaka operacja logiczna lub matematyczna ma zostać wykonana na danych. W przypadku programu Microsoft Excel mamy do czynienia z czterema rodzajami operatorów, arytmetycznymi, porównania, tekstowymi, odwołania. Operatory arytmetyczne umożliwiają wykonywanie podstawowych działań matematycznych, np. dodawanie, odejmowanie itp. W programie Microsoft Excel mamy do czynienia z sześcioma operatorami tego typu. Operatory porównania są w arkuszu wykorzystywane wtedy, gdy porównujemy ze sobą dwie lub więcej wartości. Mówimy wtedy o sprawdzaniu wystąpienia określonego stanu logicznego. Przykładowo, aby dowiedzieć się, czy w komórce Al występuje liczba 2, musimy sprawdzić to „warunkiem”, pisząc w dowolnej komórce formułę o treści =A1=2. Formuła, w której taki operator został użyty, zwraca wartość logiczną PRAWDA, gdy warunek jest spełniony, lub wartość logiczną FAŁSZ, gdy go nie spełnia. Odpowiednikiem wartości logicznej PRAWDA jest liczba 1, natomiast odpowiednikiem wartości logicznej FAŁSZ liczba 0. Także i w tym przypadku dostępnych jest sześć operatorów.