Drukowanie

Jeżeli jesteśmy pewni, że dokument jest już gotowy, to możemy przystąpić do drukowania. Najprostszym sposobem wydrukowania dokumentu jest kliknięcie przycisku Office i wybranie opcji Drukuj <Ctrl+P >. Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno Drukuj w którym możemy dokonać ustawień stron przewidzianych do wydruku: liczbę kopii, stron itd. Klikając przycisk Opcje, możemy wybrać szereg ustawień dotyczących drukowania z poziomu aplikacji Word. Z kolei klikając przycisk Właściwości, możemy dokonać wyboru ustawień dla wybranej drukarki. Naciśnięcie przycisku OK rozpoczyna przesyłanie danych na drukarkę. Kiedy system Windows wykryje błąd drukarki (np. brak papieru), użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą okna komunikatu systemowego.