Poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym

Najprościej (choć nie najszybciej) po komórkach arkusza możemy się poruszać, korzystając z myszki. Wybranie danej komórki arkusza (przejście do niej) polega na pojedynczym kliknięciu jej lewym przyciskiem myszki. Jeśli komórka, którą chcemy wybrać, nie jest widoczna na ekranie lub dotarcie do niej wymagałoby długotrwałego przewijania arkusza, wówczas można „przeskoczyć” do niej, używając opcji karty Narzędzia główne\Znajdź i zaznacz i Przejdź do… lub skrótu klawiszowego <Ctrl+G>. W wyświetlonym oknie Przechodzenie do, wpisujemy adres komórki, np. W14, po czym klikamy przycisk OK. Po zamknięciu okna komórka o podanym adresie zostanie zaznaczona – zobaczymy ją otoczoną pogrubioną ramką. Taka komórka jest przygotowana do edycji danych – wystarczy wpisać je z klawiatury. Poruszanie się po arkuszu jest także możliwe przy wykorzystaniu klawiatury. Wybrane i najbardziej przydatne klawisze i skróty klawiszowe zostały podane w tabeli. Warto się z nimi zapoznać, gdyż w sposób znaczący przyspieszają pracę w arkuszu kalkulacyjnym, szczególnie podczas tworzenia arkusza o sporych rozmiarach.