Uśpieni cda

Wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz <Alt>, a następnie wybierz literę lub cyfrę przypisaną do poszczególnych opcji menu. Wstążka przybierze inny wygląd, zmieni swe opcje stosownie do wybranej karty. Dostęp do części poleceń jest także możliwy z poziomu menu podręcznego. Wystarczy kliknąć edytowany obiekt, np. tekst czy obrazek, prawym przyciskiem myszy. Zobaczymy wówczas menu, którego zawartość dotyczyć […]