Spis treści

Wielokrotnie tworzymy dokumenty zawierające rozdziały i podrozdziały, np. prace naukowe, instrukcje. Jeśli dokument jest wielostronicowy, ułatwieniem w znalezieniu interesujących informacji dla czytelnika jest spis treści. Edytor Word umożliwia jego automatyczne tworzenie pod warunkiem, że w nazwach rozdziałów użyjesz odpowiedniego stylu, na podstawie którego program będzie „wiedział”, jak wygenerować spis treści. Nauczyłeś się przypisywać odpowiednie style nazwom rozdziałów oraz modyfikować je. Na ich podstawie zostanie właśnie utworzony spis treści. Aby go wygenerować, ustaw kursor w miejscu, w którym ma on powstać, najlepiej na początku następnej strony. Tutaj wpisz tekst „Spis treści” i wciśnij <Enter>. Wybierz kartę Odwołania i Spisy treści… a następnie opcję Wstaw spis treści… W wyświetlonym oknie rozwiń pole Formaty i zaznacz np. Formalny. W miejscu, w którym znajdował się kursor, edytor Word wstawi spis treści w wybranym formacie. Po zmianach w tekście, np. po dopisaniu lub usunięciu fragmentu tekstu, które spowodują zmianę numeru strony z danym rozdziałem, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki spis treści, z menu podręcznego wybrać opcję Aktualizuj pole i w oknie aktualizacji potwierdzić ją przyciskiem OK.