Album fotograficzny

PowerPoint umożliwia w bardzo wygodny i szybki sposób stworzenie albumu fotograficznego. Album taki to nic innego, jak prezentacja zawierająca zestaw slajdów, do których w automatyczny sposób zostaną wstawione zdjęcia. Slajdów będzie więc tyle, ile zdjęć wskażemy. Fotografie będą również dopasowane do wielkości slajdu. Aby stworzyć taki album, wystarczy z karty Wstawianie wybrać polecenie Album fotograficzny – w ten sposób zostanie utworzona nowa prezentacja. Następnie w oknie albumu należy za pomocą przycisku Plik /Dysk… wskazać zdjęcia, których można zaznaczyć wiele jednocześnie. Po zaznaczeniu kliknij Wstaw – tak stworzyłeś bibliotekę zdjęć do albumu. Ostatnim krokiem może być poprawa jakości fotografii przez ich rozjaśnienie, zwiększenie kontrastu, zmiana zdjęć kolorowych na czarno-białe itp. Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk Utwórz – w ten automatyczny sposób powstał elektroniczny album zdjęć.