WSZYSTKIE ODKRYCIA TECHNICZNE

Także wszystkie odkrycia techniczne by­ły wynikiem umiejętnej obserwacji i innowacji bez teoretycznej podstawy, nie istniała bowiem, taka jak w naszym przemysłowym społeczeństwie, więź nauki i technologii   .W świecie starożytnym nie istniały, z^ możliwym wyjątkiem astronomii i matematyki, nauki. teoretycz­ne. Kowal nie chodził do chemika, aby wykryć, czym zanieczyszczona jest ruda i jaka temperatura jest po­trzebna do usunięcia zanieczyszczeń. Rzymski archi­tekt nie konsultował się z fizykiem, aby obliczyć roz­kład obciążenia któregoś z budowanych sklepień. Po­stęp był wynikiem rozważnej metody prób i błędów, a osiągnięta dzięki;takiemu doświadczeniu wiedza by­ła przekazywana, jak zawsze w przypadku technologii rzemieślniczej, jako zestaw praktycznych przepisów, sposobów skutecznego działania.