Pisanie w kolumnach

Edytory umożliwiają pisanie na stronach podobnych do szpalt gazet lub kart książek, czyli w kolumnach. Taki styl ma zastosowanie przy tworzeniu i drukowaniu folderów informacyjnych, turystycznych, okolicznościowych i wielu innych. Współczesne drukarki atramentowe oferują już tak wysoką jakość druku, iż mały nakład publikacji jesteśmy w stanie wydrukować w biurze lub domu. Aby pisać w kolumnach, należy wybrać kartę Układ strony\Kolumny i opcję Więcej kolumn. Aby kolumny wypełnić tekstem, skopiuj go z innego dokumentu lub z systemu pomocy i wklej. Wypełnij w ten sposób trzy kolumny. Zaznacz cały tekst i ustaw wielkość czcionki na 10 pt, a odstępy po akapicie na 6 pt. Wyjustuj tekst i włącz dzielenie wyrazów w karcie Układ strony ¡Dzielenie wyrazów. Opcje dzielenia wyrazów… W oknie ustawień dzielenia zaznacz opcję Dziel wyrazy automatycznie. Zwiększ górny margines do 4,5 cm w karcie Układ strony. Ustawienia strony. Z karty Wstawianie wybierz Pole tekstowe. Rysuj pole tekstowe i wstaw je w górnej części strony. Do pola wpisz zdanie PISANIE W KOLUMNACH. Pole wypełnij kolorem, np. jasnoniebieskim.