Rsm poland kzws

Po instalacji i uruchomieniu programu Word 2007 na ekranie wyświetlane są: Przycisk pakietu Office, pasek Szybki dostąp oraz Wstążka pakietu Office. Klasyczne paski narzędzi programu Word 2007 zostały zastąpione całkowicie nowym rozwiązaniem o nazwie Wstążka pakietu Office. W zależności od wyboru karty, znajdą się na niej najczęściej wykonywane czynności. Pozostała część narzędzi służących do pracy nad dokumentem jest dostępna po kliknięciu przycisku 15 znajdującego się w prawej dolnej części grupy narzędzi, np. karta Narzędzia główne, grupa Akapit. Do wywoływania poleceń Wstążki będziemy najczęściej używać myszy. Różne widoki Wstążki wywołamy poprzez wybór jednej z siedmiu kart. W tym celu kliknij myszką konkretne polecenie. Możesz także osiągnąć identyczny skutek, korzystając z klawiatury. Lewy klawisz <Alt> wywołuje oznaczenia literowe kart i przycisków edytora Word 2007.