Symbole i oznaczenia w tekście

W dokumencie mogą się pojawić nie tylko znaki dostępne na klawiaturze, ale także wiele innych, jak chociażby symbol paragrafu „§” czy strzałka Aby umieścić w tekście takie znaki, otwórz kartę Wstawianie\Symbol i opcję Więcej symboli… Z dostępnych list wybierz czcionkę Symbol, windings lub Webdings. Po zaznaczeniu właściwego symbolu kliknij Wstaw i zamknij okno. Nietypowe znaki znajdują się w większości rodzajów czcionek, jednak wymienione trzy zostały specjalnie stworzone do przechowywania wielu przydatnych symboli. Każdy z nich zachowuje właściwości czcionki, tzn. można zmieniać jego kolor, wielkość itp.

Indeks górny i dolny

Często się zdarza, że do tekstu trzeba wstawić znak w górnej lub dolnej części wiersza, jak ma to miejsce przy opisie potęgi czy wzorze chemicznym, np. x2, H20. W edytorze znaki te są nazywane indeksem górnym i dolnym. Aby podnieść lub obniżyć tekst, wystarczy go zaznaczyć i na karcie Narzędzia główne otworzyć okno dialogowe w grupie Czcionka . Tam zaznacz pole Indeks górny lub Indeks dolny.