Sprawdzanie pisowni w dokumencie

Edytor Word umożliwia automatyczne sprawdzanie ortografii w tworzonym dokumencie. Jeżeli włączona jest funkcja Sprawdź pisownię w trakcie pisania (przycisk Office, Opcje programu Word, menu Sprawdzanie), to program kontroluje pisownię już w trakcie wprowadzania tekstu. Wszystkie błędne wyrazy (również poprawne, lecz niewystępujące w słowniku programu Word) zostają podkreślone. W takim przypadku, klikając prawym przyciskiem myszki podkreślony wyraz, możemy za pomocą wyświetlonego menu dokonać jego korekty. Istnieje także możliwość uruchomienia modułu sprawdzania pisowni. W tym celu ustawiamy kursor w miejscu, od którego chcemy rozpocząć sprawdzanie, i wybieramy opcję karty Recenzja\Pisownia i gramatyka~ (klawisz <F7>).