Zestaw rattanowy weiling po angielsku

Edytor tekstu Word 2007, jak i inne zaawansowane edytory, to aplikacje służące do tworzenia dokumentów o prostej i bardzo złożonej strukturze. Prosta struktura oznacza tu list, ogłoszenie, podanie czy pismo urzędowe. Złożoną strukturą może być wielostronicowy dokument zawierający wiele rozdziałów, spis treści, przypisy, rysunki wraz z ich automatyczną numeracją, skomplikowane tabele i wiele innych elementów, o których będzie mowa w tej książce. Oprócz pisania tekstu, wstawiania grafiki czy tabel, edytory ułatwiają pracę nad tworzeniem dokumentu poprzez możliwość kopiowania i przenoszenia tekstu, sprawdzania jego pisowni, automatycznego tworzenia list numerowanych, wyszukiwania wyrazów. Pozwalają one na dowolne rozmieszczanie elementów na stronie, załączanie zdjęć, animacji i dźwięku. Posiadają rozbudowane funkcje służące do nadawania dokumentowi atrakcyjnej szaty graficznej (rysunki obok tekstu, za tekstem) oraz wiele innych, bardzo zaawansowanych narzędzi. Edytor tekstu jest niezbędny w pracy biurowej, naukowej czy wydawniczej. Można w nim napisać artykuł, stworzyć folder reklamowy, broszurę informacyjną lub nawet napisać całą książkę.