WPŁYW TECHNOLOGII

Technologia wywierała taki wpływ nawet na tych filozofów, którzy, jak Platon, generalnie pogardzali rzemiosłem i widzieli w nim kiepskie odbicie wyższej rzeczywistości. Nawet w chrześcijańskiej teologii i poe­zji rozkosze raju mogły być opisane jedynie jako wspa­niała wersja skażonych przyjemności, jakich ludzie za­znają na Ziemi, a męki piekielne były spotęgowanymi torturami ziemskimi. Niemal każdy typ filozofa, teo­loga czy poety potrzebuje analogii na skalę człowieka, aby objaśnić swoje idee. Mówiąc o stworzeniu jako narzuceniu porządku na świat przyrodniczy, na ogół zakłada się też jego stwórcę, a stwórca ten jest albo rzemieślnikiem, albo technologiem. W tym kontekście proponuję analizować technolo­gię elektroniczną. Komputer jest współczesnym odpo­wiednikiem zegarów i maszyn parowych z poprzednich sześciu wieków; jest dla nas tak ważny jak koło garn­carskie dla świata starożytnego.