Tworzenie rysunków w dokumencie

Możesz wstawiać gotowe rysunki lub sam je tworzyć. W programie Word jest to możliwe dzięki narzędziom dostępnym w karcie Wstawianie, po rozwinięciu przycisku Kształty. Za pomocą dostępnych tam figur tworzy się rysunek z pojedynczych elementów (okręgów, linii, prostokątów) lub wielu dostępnych symboli. Po zakończeniu rysowania możesz zgrupować elementy rysunku, aby tworzyły jedną całość. W celu zgrupowania zaznacz z wciśniętym klawiszem <Shift> kolejno wszystkie elementy rysunku, kliknij je prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybierz opcję Grupowanie\Grupuj (w każdej chwili możesz rozgrupować rysunek za pomocą tej samej opcji menu podręcznego). Z dostępnych w Kształtach narzędzi możesz wykonywać takie rysunki jak logo i inne znaki graficzne.