Charakterystyka wykresów arkusza Excel

Stosownie do potrzeb użytkownik programu Excel 2007 może wybrać jeden spośród jedenastu typów wykresów. Każdy z typów oferuje kilka podtypów. Daje to twórcy wykresu sporą swobodę doboru odpowiedniego wariantu wykresu w zależności od rodzaju prezentowanych danych. Listę tę można wywołać, klikając w menu tekstowym polecenie Wstawianie. Następnie należy wybrać dowolny typ wykresu i w nowym oknie opcję Wszystkie typy wykresów.

Wykresy słupkowe – są najczęściej używane do przedstawiania wyników testów wydajności. Mogą służyć do pokazania wzrostu lub spadku popularności w badaniach społecznych, zmian sytuacji gospodarczej. Na wykresie każda liczba jest przedstawiona w postaci poziomego słupka, wychylonego w lewo albo w prawo od linii bazowej. W tej grupie wykresów znajdziesz także wykresy walcowe, stożkowe i ostrosłupowe, umożliwiające prezentację danych podobnego typu jak wykresy słupkowe i kolumnowe. Dzięki temu przedstawione dane mogą być zaprezentowane w bardziej atrakcyjnej formie graficznej.