Zmiana rozmiaru kolumn i wierszy

Aby zmienić szerokość kolumny, możemy kliknąć jej nagłówek prawym przyciskiem myszki, po czym wybrać z menu podręcznego opcję Szerokość kolumny… W wywołanym oknie wpisujemy pożądaną wartość. Szerokość kolumny podajemy w znakach, np. 8 znaków w komórce. Zmiany wysokości wiersza dokonujemy analogicznie jak w przypadku kolumn. Wysokość wiersza określana jest w punktach (pt), podobnie jak rozmiar czcionki. Innym sposobem na zmianę rozmiaru kolumny lub wiersza jest ich automatyczne dostosowywanie do najdłuższej zawartości w danej kolumnie. Ma to miejsce, kiedy liczba lub wysokość znaków jest większa od bieżących rozmiarów komórki. Automatyczne dopasowanie szerokości kolumny lub wysokości wiersza polega na dwukrotnym kliknięciu myszką prawej krawędzi nagłówka kolumny lub dolnej krawędzi pola z numerem wiersza. Gdy wpisany tekst nie mieści się w komórce, automatycznie możemy powiększyć jej szerokość, dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszki prawą granicę nagłówka kolumny. W ten sposób dostosujemy ją do długości tekstu zawartego w komórce. Rozmiary możemy także regulować ręcznie za pomocą myszki. Aby zmienić szerokość kolumny, ustawiamy wskaźnik myszy na prawej krawędzi nagłówka literowego kolumny. Gdy wskaźnik zamieni się w dwukierunkową strzałkę, z wciśniętym lewym przyciskiem myszki możemy zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar kolumny, przesuwając w prawo lub w lewo. Analogicznie postępujemy w odniesieniu do wierszy.