ELEKTRONICZNE ZASTOSOWANIA

Kto mógł więc przewidzieć, gdzie się skończą zastosowania elektro­nicznego sterowania i kontroli? Wynalazcy, jak od­krywcy, mają prawo do ekstrawaganckich stwierdzeń. Edison uważał, że gramofon zrewolucjonizuje oświatę; to samo mówiono o radiu oraz — rzecz jasna — o te­lewizji. Myślę jednak, iż twierdzenie Turinga ma daleko większe znaczenie. Turing nie przeceniał usług, które może świadczyć jego maszyna. (Czy maszyna, która imituje istotę ludzką, wykonuje jakąkolwiek użytecz­ną usługę? Nie brak nam przecież istot ludzkich.) Za­miast tego wyjaśniał znaczenie komputera dla naszej epoki. Technologia definiująca definiuje lub redefiniu- je rolę człowieka w odniesieniu do przyrody. Obiecu­jąc zastąpienie człowieka (lub grożąc nim), komputer podsuwa nam nową definicję człowieka jako „proce­sora informacji”, a przyrody jako „informacji do prze­twarzania”.