Papis i wspólnicy

Nowy dokument o nazwie domyślnej Dokument 1 zostaje otwarty w chwili uruchomienia programu. Aby otworzyć już istniejący dokument na dysku, wybieramy polecenie przycisk Office i menu Otwórz albo klikamy myszką na pasku Szybkiego dostępu ikonę Otwórz <Ctrl+0>. Następnie w oknie Otwieranie, wybieramy folder, w którym znajduje się plik. Domyślnie jest to folder Moje Dokumenty. Po […]