Noc oczyszczenia cda

Znajduje się w lewym górnym rogu okna Word. Jego wybór powoduje wyświetlenie podstawowych poleceń służących do otwierania, zapisywania i drukowania plików; Pasek Szybkiego dostępu – zawiera najczęściej wykonywane polecenia. Można go modyfikować przez dodawanie i usuwanie iko- nek, klikając strzałkę po jego prawej stronie; Pasek tytułu – wyświetla nazwę aktualnie aktywnego (otwartego) dokumentu. Nowy dokument […]