Wstążka Office w programie Excel 2007

Po instalacji i uruchomieniu programu Excel 2007 na ekranie wyświetlane są: Przycisk pakietu Office, pasek Szybki dostąp oraz Wstążka pakietu Office. Klasyczne paski narzędzi programu Excel w jego najnowszej wersji zostały zastąpione całkowicie nowym rozwiązaniem o nazwie Wstążka pakietu Office. Na wstążce umieszczone zostały karty służące do wybierania najczęściej wykonywanych czynności. Do wywoływania poleceń na wstążce najczęściej używa się myszy. Różne widoki wstążki wywołuje się poprzez wybór jednej z wielu zakładek. W tym celu kliknij myszką konkretne polecenie. Możesz także użyć klawiatury. Lewy klawisz <Alf> wywołuje oznaczenia literowe zakładek programu Excel 2007. Wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz <Alt>, a następnie wybierz literę lub cyfrę przypisaną do poszczególnych narzędzi. Wstążka przybierze inny wygląd, zmieni swe opcje stosownie do wybranej karty. Dostęp do części poleceń jest także możliwy z poziomu menu kontekstowego. Wystarczy kliknąć edytowany obiekt prawym przyciskiem myszy. Zobaczymy wówczas menu, którego zawartość będzie zależna od rodzaju wybranego obiektu.