Wiadomości ogólne o formułach i funkcjach

Duża funkcjonalność arkuszy kalkulacyjnych wiąże się z możliwością przetwarzania różnorodnych danych. Ogromną zaletą arkuszy jest pełna dowolność operowania danymi i wykonywania na nich działań. Pozwalają na to dostępne w arkuszu funkcje oraz możliwości tworzenia w oparciu o nie formuł. Formuła – działanie łub zestaw działań służących do wykonania określonej operacji w arkuszu kalkulacyjnym. Mogą to być zarówno proste działania matematyczne, jak i skomplikowane obliczenia ekonomiczne czy inżynierskie. W programie Microsoft Excel formuła zawsze jest poprzedzona znakiem równości [=j. Po znaku równości występuje tzw. składnia formuły, opisująca sposób jej wykonywania.  W tym podrozdziale przedstawione zostaną wybrane zagadnienia, które dotyczą tworzenia formuł i wykorzystywania funkcji w programie Microsoft Excel. Funkcja – wbudowane narzędzie obliczeniowe zawierające algorytm rozwiązujący konkretne zadanie. Funkcja oblicza wynik na podstawie danych, nazywanych argumentami. Program Microsoft Excel 2007 posiada kilkaset wbudowanych funkcji uporządkowanych tematycznie. Funkcje arkusza umożliwiają wykonywanie prostych działań arytmetycznych, jak i skomplikowanych obliczeń z dowolnej dziedziny nauki i finansów.