Wyrównywanie tekstu

Tekst może być wyrównany do lewego i prawego marginesu, wyśrodkowany i wyjustowany. W parze z justowaniem tekstu stosuje się dzielenie wyrazów (karta Układ strony\Dzielenie wyrazów), aby w kolejnych wierszach nie występowały zbyt duże od- stępy pomiędzy wyrazami. Do wyrównywania tekstu akapitu dostępne są na pasku narzędzi Formatowanie cztery przyciski: Wyrównaj do lewej. Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawej, Wyjustuj, oraz skróty klawiszowe.

Zaawansowane ustawienia akapitu

Czasami musimy zastosować bardziej zaawansowane ustawienia dotyczące akapitu. Do tego celu służy okno dialogowe Akapit, wywoływane w karcie Układ strony. Na karcie Wcięcia i odstępy możemy ustawić sposób wyrównywania tekstu względem marginesów, a także ustawić wielkość wcięć całego akapitu oraz wcięcia akapitowego. Na tej karcie ustawiamy również odstęp przed i po akapicie oraz wielkość interlinii. Z kolei karta Podziały wiersza i strony umożliwia dokonanie ustawień sterujących przepływem tekstu pomiędzy stronami dokumentu, np. opcja Kontrola bękartów i wdów zabezpiecza nas przed sytuacją, gdy pierwszy wiersz nowego akapitu będzie ostatnim wierszem na stronie lub ostatni wiersz akapitu będzie pierwszym wierszem na następnej stronie.