Edytor tekstu

Otwórz nowy dokument programu Word i zmień ustawienia akapitu na następujące: wcięcie pierwszego wiersza 1 cm, wcięcie całego akapitu O cm, odstęp po akapicie 6 pt, interlinia pojedyncza. Wpisz tekst tego ćwiczenia i wciśnij <Enter> – kolejny akapit zachowa ustawienia poprzedniego. Często tworzonymi dokumentami w edytorach tekstu są wszelkiego rodzaju zaproszenia czy ogłoszenia. Redagujemy je, zwracając uwagę na czytelność informacji. Wpływ na nią mają wielkość i rodzaj czcionki, odpowiednie wyrównanie tekstu oraz podkreślenie najważniejszych informacji. Poniższe ćwiczenie zilustruje tworzenie takiego dokumentu.

Tabulatory

Tabulatory to precyzyjnie ustalone odstępy między wyrazami, wprowadzone po to, aby prawidłowo wyrównywać tekst w pionie. Stosuje się je np. przy opracowywaniu listy towarów z ich cenami, listy nazwisk i imion, czyli wszędzie tam, gdzie musimy pisać w kilku wyrównanych kolumnach. Stosowanie spacji nigdy nie spowoduje uzyskania równych odstępów, gdyż znak znakowi nie jest równy, ilustruje te różnice.