Rysowanie tabeli

Tworzenie tabeli przez jej rysowanie daje najwięcej możliwości twórczych. Należy wybrać w tym celu przycisk Tabela i opcję menu Rysuj tabelą. Wskaźnik myszki zmieni się w ołówek 9, którym możesz narysować obrys tabeli. Czynność ta jest zbliżona do kreślenia linii na kartce papieru. Tabele tworzone w ten sposób mogą posiadać wiersze o różnej liczbie komórek. Po narysowaniu obrysu pojawi się karta Projektowanie, na której znajdują się wszystkie potrzebne narzędzia do rysowania i edycji tabeli. Za jej pomocą można w prosty sposób tworzyć złożone tabele. Korzystając z karty Projektowanie, możesz wykorzystać gotowe style tabel – w ten sposób szybko nadasz tabeli odpowiedni wygląd. Przed rysowaniem krawędzi tabeli możemy wybrać styl linii, np. cieniowaną, jej grubość i kolor. W przypadku źle narysowanej krawędzi możemy ją łatwo usunąć za pomocą narzędzia Gumka, którym posługujemy się analogicznie jak ołówkiem do rysowania.