Eniro praca do kitu

Edycja (redagowanie) tekstu, jak podaje encyklopedia, to doprowadzanie danych do należytego stanu, porządku. W przypadku edytora tekstu będzie to więc doprowadzenie dokumentu do należytego wyglądu. Pojęcie „redagowanie” jest dość szerokie, ponieważ obejmuje: poprawność językową tekstu, rozmieszczenie elementów dokumentu na stronie, zmierzające do podniesienia jego czytelności, operacje graficzne, za pomocą których tworzymy i/lub wstawiamy ilustracje, oraz przygotowanie tekstu do druku. Aby w pełni wykorzystać edytor tekstu, niezbędna jest znajomość podstawowych pojęć związanych z edycją i drukiem tekstu. Najważniejsze z nich to: Dokument – utworzony za pomocą edytora tekst, który może zostać wzbogacony grafiką, tabelami i wykresami, przechowywany w postaci pliku dyskowego; Margines – odległość tekstu od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi strony; marginesy można dowolnie wymiarować.