WYSOKA TECHNOLOGIA

Najnowsza wysoka (high) technologia obiecuje nam nową władzę zarówno nad naszą własną naturą, jak i nad przyrodą naszej pla­nety, tak więc przetrwanie naszej cywilizacji zależy teraz od inteligentnego wykorzystania tej właśnie technologii. W naszej technologicznej przyszłości kryje się wiele elementów, lecz kluczem — sądzę, że większość się z tym zgodzi — jest rozkwitająca technologia elektro­niczna. Skupiając się na niej, mam nadzieję ukazać możliwości i ograniczenia, które stosują się do całości naszego technologicznego świata. Esej ten nie jest ele­mentarzem programowania komputerowego ani nie objaśnia szczegółowo, jak pracują komputery.