SYMBOLE PROGRAMU

Jest więc. oczywiste, że komputer nie jest maszyną liczącą, ale przetwarzającą symbole wedle zadanego programu. Te symbole mogą być różne, mogą repre­zentować liczby — wówczas mamy do czynienia rze­czywiście z maszyną liczącą, litery — wówczas mamy do czynienia z maszyną piszącą, punkty — wówczas mamy do czynienia z maszyną rysującą (jeśli mają one parametry koloru, to także w kolorach), a nawet dźwięki — wówczas mamy do czynienia z maszyną muzyczną. Jasne jest także, dlaczego każdy, kto ma do czynienia z przetwarzaniem symboli, znajdzie w tej maszynie po­mocnika.