Dmitrij bystrolotow

Aplikacje użytkowe, nie tylko Office, są tak skonstruowane, że umożliwiają wymianę danych pomiędzy sobą. Oznacza to, że np. adresy do korespondencji w dokumencie programu Word możemy pobrać z arkusza Excel, a wykres utworzony w arkuszu zamieścić w programie PowerPoint i mimo zmiany danych, będzie on w prezentacji zawsze aktualny. Możemy też edytować obrazek w edytorze tekstu Word za pomocą narzędzi edytora grafiki.