Gotowe elementy, autokształty

Do slajdu można wstawiać elementy grafiki tworzone w programie PowerPoint. Wszystkie są dostępne na karcie Wstawianie. Posługując się występującymi tu elementami, możesz wykonać  bardzo ciekawą oprawę plastyczną ekranu, np. możesz wstawić gotowe figury geometryczne, takie jak prostokąty i okręgi, linie i strzałki, auto kształty oraz elementy dowolnej konstrukcji. Wstawionym obiektom nadasz efekty trójwymiarowe, cienie, ustawisz ich kąt pochylenia i głębię. Każdy obiekt może mieć kolor konturu i wypełnienia. Można również obiektom nadać przezroczystość, co często daje ciekawe efekty wizualne. Przezroczystość i inne efekty ustawisz, zaznaczając obiekt i otwierając kartę Formatowanie. Szczegółowe parametry efektów graficznych możesz zmienić, wywołując na zaznaczonym obiekcie menu podręczne prawym klawiszem myszki, a z niego pozycję Formatuj kształt.