Praca z wieloma dokumentami

W programie Word 2007 możliwa jest równoczesna praca z wieloma dokumentami. W takim przypadku każdy następny dokument otwieramy, nie zamykając poprzedniego. Aby wyświetlić nazwy wszystkich aktualnie otwartych dokumentów, należy wybrać opcję karty Wi- dok\Przełącz okna. W jej dolnej części wyświetlana jest lista otwartych dokumentów. Dokument aktualnie edytowany jest zaznaczony. Aby przejść do któregoś z innych otwartych dokumentów, należy kliknąć myszką jego nazwę na liście. Jeśli wybrany dokument zostanie zamknięty, to jego nazwa zostanie usunięta z listy. Do szybkiego przełączania między otwartymi dokumentami służy skrót klawiszowy <Ctrl+F6>.