Okno Formatowanie komórek

Na wspomnianej karcie możemy między innymi dokonać ustawień: położenia danych względem krawędzi (obrysu) komórki w kierunku poziomym i pionowym (patrz grupa opcji Wyrównanie tekstu, pola Poziomo i Pionowo), orientacji zawartości komórki, np. pod kątem jej normalnego poziomego położenia (patrz grupa opcji Orientacja). Mamy tu możliwość ustawienia tekstu w pionie, można także pochylić zawartość komórki pod dowolnym kątem zawijania tekstu w komórkach, czyli możliwości wyświetlania danych w pojedynczej komórce w wielu wierszach (patrz grupa opcji Sterowanie tekstem). Na uwagę zasługuje także opcja scalania komórek. Jest ona przydatna między innymi przy tworzeniu w arkuszu kalkulacyjnym tabel o złożonej strukturze, zawierających przykładowo kolumny dzielone na pod kolumny. Pokazany został przykład takiej tabeli ze scalonymi komórkami zarówno w poziomie, jak i pionie. Do komórki powstałej przez scalenie kilku innych komórek możemy się odwoływać, tak jak do każdej innej komórki w arkuszu. W tym przypadku adresem komórki będzie jednak dowolny z adresów, z których została ona utworzona.