Ostatnio użyyiiiarte

W przypadku metody drugiej lub trzeciej wyświetlone zostanie okno dialogowe Wstawianie funkcji,  w którym w polu o nazwie Lub wybierz kategorię: wybieramy odpowiednią grupę funkcji, natomiast w polu Wybierz funkcję: zaznaczamy jej nazwę. Po kliknięciu przycisku OK uruchomiony zostanie pasek formuły oraz okno Argumenty funkcji. Okno to ma różny wygląd w zależności od rodzaju wybranej funkcji. Jest to spowodowane określonym rodzajem i liczbą argumentów. Teraz pozostaje już tylko wprowadzić argumenty funkcji do właściwych pól. Zamiast wpisywać argumenty w postaci wartości liczbowych lub adresów komórek, możemy wskazać je myszką w arkuszu, np. zaznaczając odpowiedni zakres komórek czy klikając daną komórkę. Musimy tylko pamiętać, aby kursor znajdował się w polu argumentów.