Usuwanie oraz dodawanie wierszy i kolumn

Aby usunąć wybrane wiersze lub kolumny z arkusza, zaznaczamy nagłówki jednego lub kilku z nich i wybieramy opcję menu Narzędzia główne\Usuń\Usuń kolumny arkusza lub Usuń wiersze arkusza. To samo możemy osiągnąć, klikając zaznaczone kolumny (wiersze) prawym przyciskiem myszki i wybierając opcję Usuń z menu podręcznego.  Aby dodać do arkusza nowy wiersz (kolumnę), należy wybrać opcję Narzędzia główne\Wstaw\ Wstaw kolumny arkusza lub Wstaw wiersze arkusza. Dodawanie wierszy i kolumn za pomocą menu podręcznego odbywa się w analogiczny sposób jak ich usuwanie, z tą różnicą, że zamiast menu Usuń wybieramy Wstaw. Wykonane polecenie w skoroszycie, np. pomyłkowe usunięcie kolumny lub zawartości komórki, formatowanie komórek itp., możemy cofnąć za pomocą klawiszy <Ctrl+Z> lub wybierając w pasku Szybkiego dostępu SI Pasek Szybkiego dostępu znajdziesz tuż obok Przycisku pakietu Office.