Kopiowanie i przenoszenie informacji w arkuszu

Aby przekopiować dane, na przykład z jednej kolumny do drugiej, należy zaznaczyć kolumnę źródłową i ustawić wskaźnik myszki na krawędzi kopiowanej kolumny. Następnie przy wciśniętym klawiszu <Ctrl >, gdy wskaźnik myszki przyjmie postać strzałki ze znaczkiem [+], należy nacisnąć lewy przycisk myszki. Teraz, przytrzymując naciśnięty lewy przycisk myszki oraz klawisz <Ctrl >, przeciągamy zawartość kolumny w odpowiednie miejsce arkusza. Po zwolnieniu najpierw przycisku myszki, a następnie klawisza <Ctrl > zawartość kolumny zostanie przekopiowana do nowego obszaru arkusza. Kopiowanie informacji w arkuszu jest także możliwe przy użyciu schowka systemowego. Aby czynność tę przeprowadzić tym sposobem, zaznaczamy źródłowy zakres komórek. Za pomocą klawiszy <Ctrl+C > lub przycisku Kopiuj iii) kopiujemy jego zawartość do schowka. Zaznaczony zakres komórek zostanie otoczony przerywaną, migoczącą linią. Następnie wybieramy pierwszą komórkę zakresu, do którego ma zostać przekopiowana zawartość, i za pomocą klawiszy <Ctrl+ V > lub przycisku Wklej w karcie Narzędzia główne wklejamy zawartość ze schowka. Przenoszenie informacji odbywa się na podobnych zasadach jak kopiowanie. Przy przenoszeniu zawartości komórki, dowolnego zakresu komórek, kolumny itp. za pomocą myszki postępujemy analogicznie jak przy kopiowaniu. Jednak nie używamy klawisza <Ctrl >. Natomiast w przypadku przenoszenia za pomocą schowka, zamiast kombinacji klawiszy <Ctrl+C >, używamy <Ctrl+X > lub przycisku Wytnij L*j z karty Narzędzia główne.