Drukowanie arkusza

Przed przystąpieniem do drukowania arkusza należy wybrać opcję Układ strony\Tytuły wydruku. W wywołanym oknie Ustawienia strony wybieramy zakładkę Strona. W tym miejscu ustawiamy format papieru i rozmiar strony. Marginesy i sposób ustawienia danych na wydruku ustawimy, wybierając w tym samym oknie kartę Marginesy, zaś nagłówki i stopki na karcie Nagłówek\Stopka. Ze względu na dowolność w budowaniu arkusza dane mogą zająć wiele stron druku. Należy więc ustalić kolejność ich drukowania. Na karcie Arkusz można podać, które z wierszy lub kolumn zawierających nagłówki lub nazwy komórek mają się powtarzać na każdej stronie wydruku. W tym celu możemy w arkuszu roboczym zaznaczyć komórki, które program Excel będzie drukował. Możemy także wpisać ich adresy. Po dokonaniu wszystkich ustawień wybieramy przycisk Drukuj, a następnie OK. W wyświetlonym okienku możemy zadecydować, czy będziemy drukować zaznaczony fragment arkusza, wszystkie aktywne arkusze czy cały skoroszyt, a także określamy liczbę kopii wydruków. Oczywiście możliwe jest drukowanie dokumentu w programie Excel bez wykonywania tych czynności wstępnych. W tym celu należy wybrać przycisk Office i Drukuj\Drukuj, aby dojść do okna. Jeżeli zamierzamy drukować jedynie zaznaczony fragment arkusza, możemy go wcześniej zdefiniować, wybierając z menu tekstowego Układ strony\Obszar wydruku\Ustaw obszar wydruku. Tak zdefiniowany obszar wydruku jest zapamiętywany wraz z arkuszem po zapisaniu go na dysku. Można także zaznaczyć w arkuszu myszką obszar do drukowania. Tak zaznaczony obszar nie jest jednak zapamiętywany w pliku. Zawsze jednak przed ostatecznym wydrukiem arkusza warto zobaczyć podgląd wydruku, by uniknąć niespodzianek. Kliknięcie przycisku Office i opcji Drukuj\Podgląd wydruku pozwoli nam wstępnie ocenić poprawność wydruku.