WIĘKSZOŚĆ TECHNIK

W ważnych rzemio­słach, jak architektura i sztuka wojenna, istniało nie­co literatury podręcznikowej. Lecz większość technik dla garncarstwa, stolarstwa i tym podobnych — przekazywano za pomocą systemu terminowania. Wiel­kimi „naukami” starożytności o długiej literackiej tra­dycji były filozofia, historia i antykwaryzm, teoria re­toryczna i poetycka, a tylko niewielu uczonych o twór­czej inteligencji, szczególnie Archimedes i Heron z Aleksandrii, interesowało się techniką. Starożytna technologia uwikłała się w błędne koło: bez podstaw teoretycznych (związków z fizyką i chemią) jej pro­blemy miały niewielkie znaczenie dla starożytnych fi­lozofów i matematyków, a bez ich pomocy, szczególnie bez pomocy matematyków, nie mogła nigdy rozwinąć takich podstaw. Chociaż starożytni uczeni (filozofowie, retorzy, historycy) nie byli zbytnio zainteresowani technologią jako taką, nie wyzwolili się całkiem spod jej wpływu.