ZA POMOCĄ HIPOTEZY

Takie widzenie rzeczywistości można wytłumaczyć z pomocą hipotezy logiczno-empirycznej, sformułowa­nej przez znanego badacza Herberta Simona: „Czło­wiek rozpatrywany jako system działający jest bardzo prosty. Pozorna złożoność jego zachowania w czasie jest jedynie odbiciem złożoności środowiska, w któ­rym się znajduje.”Taka koncepcja, redukuje człowieka do prostego zbioru reguł, w których ramach „wszystko” daje się zaprogramować. Być może ta właśnie perspektywa za­chęca informatyków i specjalistów w zakresie sztucz- nei inteligencji do tworzenia wizji: komputera (oczy­wiście nowej, oczekiwanej piątej generacji) jako elek­tronicznego człowieka Turinga.Feigenbaum i H. McCorduck w swojej książce The Fifth Generation: Artificial Intelligence and Japans Computer Challenge przedstawili wizję świata, w którym inteligentne roboty piątej generacji umilają ży­cie samotnym staruszkom, a mechaniczni lekarze są mądrzejsi niż prawdziwi.