PROJEKT KOMPUTERÓW KOLEJNEJ GENERACJI

Profesor Tohura Mooto-Oka z Uniwersytetu w Tokio, honorowy przewodniczący proiektu komputerów piątej generacji,-przyrzeka na­wet więcej. Ale J. Weitzbaum ostrzega przed akcep­tacją tej wizji świata jako „elektronicznego szpitala dla wariatów”, gdzie nie ma miejsca na twórcze myślenie, na samodzielne studia, na niezależność.Do niedawna technologia komputerowa była kosz­towna, trudna do opanowania, pozostawała poza zasię­giem jednostek, małych grup czy organizacji. Była ona traktowana jako cenne narzędzie, którego można uży­wać pod ścisłą kontrolą wysoko wykwalifikowanego personelu.