NOWE ELEMENTY W ROZWOJU KOMPUTERÓW

Tym samym następuje połączenie technologii obliczeniowej z technologią komunikacyjną, z łącznością. Stwarza to nową jakość, którą w języku angielskim określa się jako IT, technologię informacyjną. W japońskiej ter­minologii mówi się tu o sferze CC, czyli Computer and Communication (komputer i komunikowanie), Francuzi stosują termin „telematyka”. Problematyka technologii informacyjnych jest ogro­mnie obszerna; tutaj warto tylko podkreślić to, co niesłusznie pominął Bolter, a mianowicie fakt, że współcześnie coraz rzadziej komputer stanowi urzą­dzenie w pełni samoistne, działające oddzielnie. Poje­dyncze komputery (zwane ogólnie stand-alone) spotyka się jeszcze na biurkach lub w domach, bywają używa­ne do gier, pisania tekstów.