Dodawanie i usuwanie kolumn i wierszy tabeli

Często zdarza się, że nie wiemy od razu, ile tabela będzie miała kolumn czy wierszy i jesteśmy zmuszeni je dodawać bądź usuwać. Aby dodać wiersz do tabeli, ustaw kursor w wierszu, obok którego chcesz wstawić następny. Wybierz menu Układ i przycisk Wstaw Powyżtj lub Wstaw poniżej ¡¡8. Aby usunąć wiersz, wystarczy ustawić się w nim kursorem i wybrać przycisk Usuń. Podobnie postępujemy przy dodawaniu lub usuwaniu kolumn. Jednak w przypadku kolumn może się zdarzyć sytuacja, w której dodana kolumna znajdzie się poza stroną dokumentu. Stanie się tak Utwórz w edytorze tabelę składającą się z trzech wierszy i czterech kolumn, wypełnij komórki dowolnym kolorem i zmień grubość i styl krawędzi.
w przypadku, kiedy dodamy kolumnę do tabeli, która wypełnia całą szerokość strony, a do wszystkich kolumn został wprowadzony tekst. W takiej sytuacji zmniejsz powiększenie widoku strony np. do 50%, a zobaczysz znaczniki krawędzi kolumn na linijce poziomej. Ustaw wtedy kursor na znaczniku krawędzi kolumny, która znalazła się poza stroną, i przesuń go w jej kierunku, aby cała tabela znalazła się w obrębie dokumentu.