Wyrównywanie tekstu uzyskujemy za pomocą odpowiednich przycisków na Wstążce Office

Natomiast wcięcia tekstu za pomocą linijki lub ustawień akapitu z karty Narzędzia główne\Akapit. Niezastosowanie się do podanych zaleceń może znacznie utrudnić odpowiednie sformatowanie tekstu. Niszczy również układ strony w przypadku wstawienia obiektów do dokumentu lub zmiany wielkości czcionki. Po uruchomieniu programu zostanie automatycznie otwarte okno nowego dokumentu o nazwie Dokument 1. Edycję rozpoczynamy w nim (przy standardowych ustawieniach) czcionką Calibri o rozmiarze 11 pt. Są to ustawienia domyślne edytora, które można zmienić. W lewym górnym rogu strony dokumentu widoczny jest kursor (migająca pionowa kreska). Wpisywany tekst pojawia się na ekranie w miejscu, w którym wcześniej znajdował się kursor. Z chwilą, gdy kursor osiąga koniec wiersza, jest on automatycznie przenoszony do nowej linii.