Używanie spacji łączącej

Aby uniknąć dużych odstępów między wyrazami w wyjustowanym tekście w sytuacji wystąpienia np. samotnej litery „i” na końcu wiersza. Usuń wtedy odstęp pomiędzy literą „i” a następnym wyrazem, ustaw kursor za literą „i” i wciśnij podaną kombinację klawiszy – litera „i” będzie na stałe „przyklejona” do wyrazu za nią; używanie klawiszy <Ctrl+Enter> lub opcji karty Wstawianie^ odział strony w celu rozpoczęcia edycji od nowej strony (przeniesienia kursora do nowej strony); używanie klawiszy <Shift+Enter> w celu rozpoczęcia pisania od następnego wiersza w obrębie tego samego akapitu (np. dalszy ciąg nazwy rozdziału od następnego wiersza); numerowanie stron dokumentu w nagłówkach lub stopkach.