Eniro praca do kitu

Edycja (redagowanie) tekstu, jak podaje encyklopedia, to doprowadzanie danych do należytego stanu, porządku. W przypadku edytora tekstu będzie to więc doprowadzenie dokumentu do należytego wyglądu. Pojęcie „redagowanie” jest dość szerokie, ponieważ obejmuje: poprawność językową tekstu, rozmieszczenie elementów dokumentu na stronie, zmierzające do podniesienia jego czytelności, operacje graficzne, za pomocą których tworzymy i/lub wstawiamy ilustracje, oraz […]