ZEGAROWE MECHANIZMY

Takie cechy, w powiązaniu ze społecznym i ekono­micznym znaczeniem danego urządzenia, pobudzają społeczne myślenie. Bardzo często urządzenie nabiera znaczenia metaforycznego i w sztuce oraz w filozofii jest przyrównywane do elementów ożywionego lub nieożywionego świata przyrody. Platon porównał stwo­rzony .wszechświat z kołowrotkiem, Kartezjusz myślał o  zwierzętach jako mechanizmach zegarowych, a nau­kowcy w dziewiętnastym i w początkach dwudziestego wieku stale przyrównywali wszechświat do maszyny cieplnej, która powoli zużywa swe paliwo. Dzisiaj kom­puter stale służy za metaforę ludzkiego umysłu lub mózgu: psycholodzy mówią o wejściu i wyjściu, czasa­mi nawet o hardware i software [sprzęcie i progra­mie — tłum.) mózgu; lingwiści traktują język ludzki tak, jakby był kodem programowym, a wszyscy mó­wią o nauczeniu komputerów „myślenia”.