TECHNOLOGIE DEFINIUJĄCE W KULTURZE ZACHODU

Wiosną 1900 roku nie opodal wyspy Antikythera na Morzu Egejskim grupa poławiaczy gąbek napotkała starożytny wrak. Wśród odnalezionych posągów i przedmiotów znajdowało się „kilka zwapniałych grud skorodowanego brązu”, jak zapisał Derek J. de Solla Price (An Ancient Greek Computer, 61). Kilka miesięcy później zostały one rozpoznane jako fragmenty me­chanizmu, lecz dopiero w 1955 roku Price i jego kole­dzy zdołali przesortować kawałki i zrekonstruować tę godną uwagi maszynę. Urządzenie z Antikythera jest „podobne do wielkiego zegara astronomicznego bez uchwytu albo do nowoczesnego komputera analogowe­go, który używa części mechanicznych do wykonywa­nia żmudnych rachunków” (An Ancient Greek Com­puter, 66). Obracając korbką użytkownik mógł poru­szać różne przekładnie i odczytać na skali pozycję Słońca i planet w zodiaku.