CAŁKOWITA NIESPODZIANKA

Odkrycie tego urządzenia, datowanego na pierwszy wiek przed naszą erą, było całkowitą niespodzianką; dowodziło, że rzemieślnicy greckiego świata wschodniej strefy Morza Śródziemne­go myśleli w kategoriach mechanizacji i matematyza- cji czasu i sfer niebios na długo przed średniowieczem, kiedy to takie koncepcje zapanowały w kulturze Za­chodu.Urządzenie z Antikythera (rys. la) można uznać za majstersztyk, starożytnego rzemiosła, lecz nie było ono częścią technologii definiującej starożytnego świata. Zacytujmy ponownie Price’a: „Nigdzie nie zachowało się nic podobnego. Nic podobnego nie jest też znane z żadnego starożytnego tekstu naukowego lub litera­ckiej wzmianki. Przeciwnie, z wszystkiego, co wiemy o    nauce i technice w erze hellenistycznej, wynika, że takie urządzenie nie powinno istnieć” (An Ancient Greek Computer, 60).