OCENIANIE MINIONYCH TECHNOLOGII

Rzecz jasna, wielu jeszcze rze­czy nie wiemy o erze hellenistycznej; prawdziwą nie­spodzianką jest to, że tak godne uwagi odkrycie prze­szło nie zauważone przez pisarzy oraz filozofów owych czasów. Jeśli nawet, jak sądzi Price, istniała tradycja budowania takich urządzeń, którą przejęli arabscy rzemieślnicy, nie znalazła ona zrozumienia w tamtych czasach. Poeci porównywali niebiosa z wielkim, bły­skającym ogniami wrzecionem, a nie z mechanizmem zegarowym. Grecy być może skonstruowali pierwszy analogowy komputer, ale to urządzenie nie zmieniło ich w ludzi Kartezjusza lub Turinga.W ocenie minionych technologii istnieje poważne niebezpieczeństwo błędu anachronizmu. Urządzenie może, dla naszego oka, wyglądać jak komputer,^ nie­mniej mogło nie być komputerem dla jego współcze­snych, to znaczy mogło nie funkcjonować w ówczesnej kulturze tak, jak to czyni komputer dzisiaj.