Pszczyńska giełda ptaków

Jest niekompatybilny z jego poprzednimi wersjami, co oznacza, że nie można go otworzyć w starszych wersjach programu. Chcąc odczytywać dokumenty edytora Word 2007 w jego starszych wersjach, należy je zapisywać w formacie Dokument programu Word 97-2003 (*.doc). Zmianę domyślnego formatu zapisu można wprowadzić na State za pomocą menu przycisku OfficelOpcje programu Word – obszar Zapisywanie. W polu Zapisz pliki w tym formacie należy wybrać Dokument programu Word 97-2003 (*.doc). Za pomocą przycisku Office|Opcje programu Word, menu Zapisywanie możemy dokonać ustawień automatycznego zapisywania. W ten sposób program będzie zachowywał informacje o zmianach w dokumencie w czasie jego edycji. Informacje te są bardzo przydatne w przypadku awarii zasilania, kiedy nie zapisaliśmy zmian w dokumencie. Wówczas program przy następnym uruchomieniu, na podstawie posiadanych informacji o dokumencie, będzie się starał odzyskać jego ostatnią wersję. Niezależnie od ustawień poczynionych w opcjach Zapisywanie powinniśmy samodzielnie zapisywać wprowadzane zmiany w regularnych odstępach czasu lub po wprowadzeniu zmian w dokumencie. W tym celu, pracując z dokumentem, możemy wykorzystać ikonkę Zapisz na pasku Szybkiego dostępu lub użyć klawiszy <Ctrl+S>.