Praca do kitu nexteer

Aby po raz pierwszy zapisać nowy dokument pod wybraną nazwą na dysku, wybieramy przycisk Office i menu Zapisz. Ponieważ dokument nie był jeszcze zapisywany, spowoduje to wyświetlenie okna Zapisz jako. Z listy Zapisz w należy wybrać folder, w którym dokument ma zostać zapisany. Z kolei w polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę, pod jaką dokument ma być zapisany, i klikamy przycisk Zapisz. Do pliku automatycznie zostanie dodane rozszerzenie *.docx. W polu Zapisz jako typ możemy wybrać format pliku, który będzie można otworzyć w innej aplikacji. Przypisanej do dokumentu nazwy oraz folderu, w którym się on znajduje, Word będzie używał domyślnie przy każdym kolejnym zapisywaniu dokumentu <Ctrl+S>. Wybierając przycisk Office\Zapisz jako, umożliwimy zapisanie dokumentu pod inną nazwą i w innym folderze.